Publication header

Curierul medical, Nr. 6 (330), 2012

medical journal cover
06 June 2012

Revista Curierul Medical este o revistă ştiinţifico-practică acreditată de Consiliul Naţional de Acreditare şi Atestare (certificat de înregistrare de Stat nr. 1020394 din 12.03.1993), destinată specialiştilor din toate domeniile medicinei şi farmaceuticii. Revista a fost fondată de către Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova în anul 1958Din 2005, asociat al revistei devine Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”. Revista publică comunicări oficiale şi, totodată, sunt editate diverse publicaţii, inclusiv independente: articole ştiinţifice, editoriale, cercetări şi prezentări de cazuri clinice, prelegeri, îndrumări metodice, articole de sinteză, relatări scurte, corespondenţe şi recenzii la monografii, manuale, compendii.