contacts

Departamentul Limba Română și Limbi Moderne

Blocul didactic nr. 3,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 194A,
mun. Chişinău, MD-2004,
Republica Moldova

limbarom@usmf.md

mun. Chişinău, Blocul didactic nr. 3, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 194