Raport de activitate al Centrului de Informare “INFOMEDICA”

pentru a. 2005

    Conform datelor statistice (03.01.2005 - 31.12.2005) ale Centrului de Informare "INFOMEDICA" (din blocul central de studii a USMF) mentionam urmatoarele:

  • utilizatori Internet – 19367;
  • utilizatori ai bazelor de date medicale - 1074;
  • informatie medicala livrata în regim cerere-oferta - 574 utilizatori.

    În a. 2005, Centrul de Informare „INFOMEDICA” a organizat cursuri de studiere a computerului (Windows, navigare in Internet, resurse informationale electronice de profil medical, cataloage si biblioteci electronice etc.) destinate corpului profesoral-didactic si colaboratorilor USMF „Nicolae Testemitanu”. În total au fost instruiti 60 de colaboratori.

    In decembrie 2005, specialisti ai Centrului de Informare “INFOMEDICA” au citit un curs de Informatica medicala (54 ore) destinat magistrilor de la a. I, care isi fac studiile la Scoala de Sanatate Publica si Management a USMF "Nicolae Testemitanu", unde s-a pus accent în special pe navigarea în Internet si utilizarea eficienta a resurselor informationale electronice medicale, accesarea resurselor MBD (medicina bazata pe dovezi).

    La 05.10.2005 in ajunul Zilelor Universitatii de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemitanu" au fost deschise un nou Centru de Informare "INFOMEDICA" (in blocul de studii nr.2 Farmacie a USMF) si trei oficii Internet (in caminele studentesti nr. 1, 2, 10) in sectorul Malina Mica.

    Conform bazelor de date statistice (05.10.2005 - 31.12.2005) ale Centrului de Informare "INFOMEDICA" (din blocul de studii nr. 2 a USMF) constatam urmatoarele:

  • utilizatori Internet – 3968;
  • utilizatori ai bazelor de date medicale - 92;
  • informatie medicala livrata în regim cerere-oferta - 114 utilizatori.

    Conform datelor extrase din bazele de date de evidenta statistica (05.10.2005 - 31.12.2005) ale oficiilor Internet specificam urmatoarele:

  • utilizatori ai oficiului Internet (cam. nr.1)– ;
  • utilizatori ai oficiului Internet (cam. nr.2)– ;
  • utilizatori ai oficiului Internet (cam. nr.10)– ;

 Copyright © 2004 Centrul de Informare "INFOMEDICA"  
Bd. Stefan cel Mare, 165, MD 2004, Chisinau, Republica Moldova
Tel.: (373 22) 205 216, E-mail:
infomedica@usmf.md