Centrul de Informare «INFOMEDICA» presteaza urmatoarele servicii informationale:

 • Acces la Internet;
 • Lucrari în programele pachetului Microsoft Office: Microsoft Word, Access, Excel, PowerPoint etc.;
 • Acces la baze de date locale - OPAC (Online Public Access Catalogue) - (carti, reviste, teze, autoreferate, articole din revistele medicale existente în colectia bibliotecii;
 • Acces off-line (CD, DVD) la baze de date internationale din domeniul medicinii si farmaceuticii::

· Academic Periodicals Collection (1990-2003);
· Biomedical Reference Collection (1990-2003);
· Comprehensive MEDLINE Fulltext (1960-2001);
· MAS FullTEXT Premier (2000-2002);
· Academic Search FullTEXT Elite (1984-2001);
· Business Periodicals Collection (1990-2003);
· Business Source Elite (1984-2001).

 • Acces la informatie medicala stocata pe CD-R:

  · Atlas color de histopatologie (977 de microfotografii, 186 de leziuni), Bucuresti, Ed. POLIROM, (rom);
  · CD Atlas of ALLERGIES, London: Mosby, 1997, (eng);
  · Chirurgie oto-rhino-laringologique et cervico-faciale. Vol. 1, Editions Scientifiques et Medicales Elsevier   SAS, 1996, (fr);
  · Dermatologie, Editions Scientifiques et Medicales Elsevier SAS, 1999, (fr);
  · Imagerie Thoracique, Editions Scientifiques et Medicales Elsevier SAS, 2001, (fr);
  · Pediatrie, Editions Scientifiques et Medicales Elsevier SAS, 2001, (fr);
  ·
  Rheumatology, Version 2.0, London: Mosby, 1998, (eng);
  ·
  Surgery of the Liver and BiliaryTract: including Medline (Selected Abstract), New York, 1997, (eng);
  ·
  Visual Red Book on CD-ROM: Featuring the 25th Edition of the Red Book, 2000, (eng).

 • Acces on-line (Internet) la baze de date referative si full-text de profil medical:

  · MEDLINE;
  · Health Source: Nursing/Academic Edition;
  · Health Source – Consumer Edition;
  · Clinical Pharmacology;
  · Academic Search Premier;
  · HealthSTAR/Ovid Healthstar;
  · Journals@OvidFullText, etc.
 • Acces on-line la o gama larga de reviste electronice medicale referative si full-text;
 • Asistenta informationala în cautarea si regasirea informatiei medicale;
 • Livrare informatie medicala în regim cerere-oferta;
 •    Imprimare informatie pe hârtie;.
 •   Scanare texte si imagini;
 • Copiere CD-ROM;
 •  Servicii de:

  · Culegere computerizata de texte, creare tabele, grafice, diagrame (Microsoft Word);

  · Rectificare texte în limba romana, rusa si franceza;

  · Efectuare lucrari in Microsoft PowerPoint (prezentari, demonstratii);

  · Servicii de referinta (alcatuirea si rectificarea listelor bibliografice si a bibliografiilor).

 Copyright © 2004 Centrul de Informare "INFOMEDICA"  
Bd. Stefan cel Mare, 165, MD 2004, Chisinau, Republica Moldova
Tel.: (373 22) 205 216, E-mail:
infomedica@usmf.md